• tự mình quyết định hành động, không bị chi phối bởi người khác hoặc hoàn cảnh bên ngoàI
  nắm quyền chủ động
  chủ động tấn công
  Trái nghĩa: bị động, thụ động

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X