• Danh từ

    quan điểm triết học duy tâm khách quan, coi tinh thần là nguyên lí cơ bản của hiện thực, là thực thể vô hình đặc biệt, tồn tại độc lập với vật chất.
    Đồng nghĩa: duy linh luận

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X