• Danh từ

  bộ phận chính, giữ vai trò chủ đạo
  vai trò chủ thể
  dân tộc Kinh là dân tộc chủ thể ở Việt Nam
  con người với tư cách là một sinh vật có ý thức và ý chí, trong quan hệ đối lập với thế giới bên ngoài (gọi là khách thể)
  chủ thể nhận thức
  chủ thể sáng tạo
  phân biệt giữa chủ thể và khách thể
  đối tượng gây ra hành động, trong quan hệ đối lập với đối tượng bị sự chi phối của hành động (gọi là khách thể)
  chủ thể hành động
  người là đối tượng sở hữu, chịu trách nhiệm chính của một vấn đề có tính pháp lí
  chủ thể của bản hợp đồng
  chủ thể kinh doanh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X