• Phụ từ

  (Khẩu ngữ) (ngắn) đến mức quá đáng, trông khó coi
  chiếc váy ngắn chủn

  Tính từ

  thuộc về mọi người, mọi vật, có liên quan đến tất cả; phân biệt với riêng
  của chung
  việc chung
  lợi ích chung
  cha chung không ai khóc (tng)
  có tính chất bao quát, gồm những cái chính, cái cơ bản
  quan điểm chung
  đặc tính chung
  đường lối chung
  cùng với nhau, chứ không phải người nào người ấy tách riêng ra
  ở chung một nhà
  niềm vui chung
  sống chung với nhau như vợ chồng

  Động từ

  cùng có với nhau
  hai nhà chung sân
  chung chăn chung gối
  góp lại với nhau
  chung vốn làm ăn
  chung sức cùng làm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X