• Danh từ

  cái được dẫn ra để làm căn cứ xác định điều gì đó là có thật
  không đủ chứng cứ để kết tội
  Đồng nghĩa: bằng chứng, bằng cớ, chứng cớ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X