• Động từ

  (cấp có thẩm quyền) xác nhận là có, là đúng sự thật
  giấy chứng nhận sức khoẻ
  chứng nhận quyền sở hữu trí tuệ
  Đồng nghĩa: chứng thực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X