• Danh từ

  (Từ cũ) giấy tờ để làm bằng
  chiếu theo các chứng thư để lại
  giấy chứng nhận (về đặc điểm, chất lượng hàng hoá) có giá trị pháp lí
  cấp chứng thư giám định hàng hoá
  lập chứng thư cho lô hàng mới nhập

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X