• Động từ

    (Khẩu ngữ) chửa quá chín tháng mười ngày tương đối lâu mà chưa đẻ.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X