• Động từ

    chửi bâng quơ, to tiếng nhưng không nhằm vào ai cụ thể, không chỉ đích danh.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X