• Động từ

    chửi to tiếng bằng những lời moi móc xúc phạm một cách quá đáng (nói khái quát)
    chửi bới nhau om sòm

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X