• Danh từ

  hệ thống kí hiệu bằng đường nét đặt ra để ghi tiếng nói
  chữ quốc ngữ
  học chữ Hán
  chữ T
  viết chữ thường
  Đồng nghĩa: chữ viết
  lối viết chữ, nét chữ riêng của mỗi người
  chữ viết rất đẹp
  chữ như gà bới (chữ rất xấu)
  câu đối viết bằng chữ thảo
  tên gọi thông thường của tiếng hoặc từ trong tiếng Việt
  lá cờ thêu sáu chữ vàng
  một chữ bẻ đôi cũng không biết (rất dốt, không biết chữ nào)
  tên gọi thông thường của từ ngữ gốc Hán
  tật sính dùng chữ
  dốt mà hay nói chữ
  kiến thức văn hoá, chữ nghĩa học được (nói khái quát)
  chữ thầy trả thầy
  "Muốn sang thì bắc cầu kiều, Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy." (Cdao)
  từ dùng để cụ thể hoá nội dung một khái niệm trừu tượng (như đạo đức, tinh thần, tâm lí, v.v.) đã được xác định
  ở đời mấy ai học được chữ ngờ
  giữ tròn chữ hiếu
  (Từ cũ, Văn chương) lời từ xưa truyền lại (thường dùng khi dẫn những câu sách tiếng Hán)
  sách có chữ: bán anh em xa, mua láng giềng gần

  Danh từ

  (Từ cũ) đồng tiền đúc ngày xưa
  một đồng một chữ cũng không có (rất nghèo)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X