• Danh từ

  chữ viết ghi âm của tiếng Việt, được tạo ra trên cơ sở hệ chữ cái Latin
  học chữ quốc ngữ
  sách báo viết bằng chữ quốc ngữ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X