• Danh từ

    tên gọi chung các chữ số I 1, V 5, X 10, L 50, C 100, D 500, M 1.000.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X