• Động từ

  chờ sẵn, đợi sẵn để có thể làm ngay việc gì đó
  chực ở cửa hàng đợi mua
  "Tú bà chực sẵn bên màn, Lựa lời khuyên giải mơn man gỡ dần." (TKiều)
  ở vào thế sắp xảy ra, chỉ cần một tác động nhỏ là có thể xảy ra ngay việc nói đến
  quay người chực bỏ chạy
  mấy lần chực nói rồi lại thôi
  Đồng nghĩa: rình
  (ăn uống) nhờ vào phần của người khác
  ăn chực cơm
  bú chực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X