• Tính từ

  cao và không có chỗ bấu víu, gây cảm giác nguy hiểm, dễ bị rơi, ngã
  vách đá cheo leo
  "Ghé mắt trông ngang thấy bảng treo, Kìa đền Thái Thú đứng cheo leo." (HXHương; 13)
  Đồng nghĩa: chênh vênh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X