• (làm việc gì) chỉ theo lệ thường, theo lẽ thường, cốt cho có mà thôi
  hỏi thăm vài câu chiếu lệ
  làm chiếu lệ cho xong
  Đồng nghĩa: làm phép, lấy lệ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X