• Danh từ

    manh chiếu rách
    "Vai mang một tấm tơi chằm, Đầu bịt khăn chế mình nằm chiếu manh." (MPXH)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X