• Danh từ

    (Khẩu ngữ) chiều hôm qua (nói tắt)
    đi từ chiều qua

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X