• Danh từ

  (Ít dùng) ngành, nhánh trong một họ hoặc một trường pháI
  họp mặt các chi phái
  trưởng chi phái của một dòng võ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X