• Động từ

  tách ra làm thành từng phần, từ một chỉnh thể
  chia đôi quả cam
  bài văn chia thành ba đoạn
  "Duyên kia có phụ chi tình, Mà toan chia gánh chung tình làm hai?" (TKiều)
  Đồng nghĩa: phân
  tìm một trong hai thừa số của một tích khi đã biết thừa số kia
  bé học phép tính chia
  6 chia cho 3 được 2
  cho được hưởng một phần của cái gì đó
  chia quà cho các cháu
  chia lợi tức
  chia gia sản cho con cái
  cùng chịu hoặc cùng hưởng một phần cái buồn, cái vui với người khác, để tỏ sự thông cảm với nhau
  viết thư chia buồn
  đến chia vui cùng với gia đình
  (Khẩu ngữ) tự phân ra nhiều ngả, nhiều hướng
  chia nhau đi tìm
  đến ngã tư, mỗi người chia nhau đi một ngả
  biến đổi động từ theo ngôi, số, giống, thời gian, v.v. trong một số ngôn ngữ
  cách chia động từ trong tiếng Pháp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X