• Động từ

    (Thông tục) tán tỉnh, ve vãn một cách thô lỗ (nói khái quát)
    giở trò chim chuột

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X