• Động từ

  chuyển cái thuộc sở hữu của mình sang thành của người khác mà không đổi lấy gì cả
  cho quà
  cho tiền
  Đồng nghĩa: biếu, tặng
  làm người khác có được, nhận được cái gì hoặc điều kiện để làm việc gì
  cô giáo cho điểm
  cho thời gian để chuẩn bị
  lịch sử cho ta nhiều bài học quý
  tạo ra ở khách thể một hoạt động nào đó
  cho xe đi chậm lại
  cho máy chạy thử
  cho người đi tìm
  chuyển sự vật đến một chỗ nào đó để phát huy tác dụng
  cho dầu vào máy
  cho mì chính vào nồi canh
  hàng đã cho lên tàu
  coi là, nghĩ rằng
  tự cho mình là giỏi
  tôi cho rằng đó không phải là việc xấu
  (Khẩu ngữ) chuyển, đưa hoặc bán cho (nói tắt)
  anh cho tôi chiếc mũ kia
  cho một cốc bia nhé

  Kết từ

  từ biểu thị điều sắp nêu ra là đối tượng nhằm đến hoặc đối tượng chịu tác động, ảnh hưởng của điều vừa được nói đến
  gửi thư cho bạn
  đưa tiền cho mẹ
  nói cho mọi người rõ
  không may cho anh ta
  từ biểu thị điều sắp nêu ra là yêu cầu, mục đích, mức độ nhằm đạt tới của điều vừa được nói đến
  viết cho rõ ràng
  học cho giỏi
  chờ cho trời sáng hãy đi
  đói cho sạch, rách cho thơm (tng)
  từ biểu thị điều sắp nêu ra là kết quả tự nhiên, hoặc là hệ quả tất yếu của điều vừa được nói đến
  khôn cho người ta dái, dại cho người ta thương, dở dở ương ương tổ người ta ghét (tng)

  Trợ từ

  từ biểu thị ý nhấn mạnh về mức độ (cho là có thể như thế)
  mặc cho mưa gió, vẫn cứ đi
  không tin cho lắm
  từ biểu thị ý nhấn mạnh về một tác động không hay phải chịu đựng
  đánh cho một trận
  làm như thế để nó mắng cho!
  từ biểu thị một đề nghị, một yêu cầu, với mong muốn có được sự đồng ý, thông cảm
  mong anh giúp cho
  để tôi làm cho
  mời ông đi cho!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X