• Tính từ

  hoàn toàn đúng với thực tế hoặc với những điều đã tính toán
  thông tin chuẩn xác
  đồng hồ chạy thiếu chuẩn xác
  Đồng nghĩa: chính xác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X