• Danh từ

    chỗ xây dựng làm nơi để chăn nuôi (nói khái quát)
    xây dựng chuồng trại

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X