• Danh từ

    chỗ được ngăn che (thường là sơ sài) để làm nơi đi đại tiện.
    Đồng nghĩa: cầu tiêu, chuồng chồ, chuồng tiêu, nhà cầu

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X