• Danh từ

    thú cùng họ với chuột chù, sống ở hang, thường ăn sâu bọ.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X