• Động từ

    vận động tuần hoàn có chu kì (thường nói về hiện tượng kinh tế)
    chu chuyển vốn

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X