• Danh từ

    đồ đựng bằng gốm, loại lớn, miệng tròn, giữa phình ra, thót dần về phía đáy
    chum tương

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X