• Động từ

  mang chuyển đồ vật, hàng hoá nhiều, nặng đi đường xa (nói khái quát)
  chuyên chở hàng hoá
  Đồng nghĩa: tải, vận chuyển, vận tải

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X