• Danh từ

  học vấn về một ngành khoa học, kĩ thuật
  kiến thức chuyên môn
  năng lực chuyên môn

  Tính từ

  (Khẩu ngữ) chuyên làm một việc gì (thường là không hay)
  chuyên môn đi làm muộn
  chuyên môn nói phét
  Đồng nghĩa: chuyên trị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X