• Động từ

    nắm toàn bộ quyền hành và tự ý quyết định mọi việc
    chuyên quyền cậy thế

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X