• Động từ

  đưa một thứ gì từ nơi này đến nơi khác
  chuyển đồ lên gác
  chuyển tiền qua đường bưu điện
  nhờ chuyển lời cảm ơn
  thay đổi vị trí, phương hướng, trạng thái, v.v. sang một vị trí, phương hướng, trạng thái khác
  chuyển chỗ ở
  trời chuyển lạnh
  chuyển hướng tấn công
  có sự vận động, đổi khác, không còn đứng yên hoặc giữ nguyên trạng thái cũ nữa
  tàu từ từ chuyển bánh
  dù khó khăn cũng không chuyển lòng
  uống đúng thuốc, bệnh đã bắt đầu chuyển

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X