• Động từ

  thay đổi, hoặc làm thay đổi vị trí trong khoảng ngắn
  chuyển dịch đồ đạc trong phòng
  vị trí đã bị chuyển dịch
  Đồng nghĩa: dịch chuyển
  thay đổi khác trước
  chuyển dịch cơ cấu cây trồng
  (Từ cũ) như chuyển nhượng
  chuyển dịch ruộng đất
  chuyển dịch vốn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X