• Động từ

    dồn lại, tập trung lại thành cụm, thành đám (nói khái quát)
    bị tấn công, địch co cụm lại trong đồn

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X