• Danh từ

    kim loạI màu trắng xám, có từ tính, thường dùng để chế thuỷ tinh xanh và sơn.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X