• Động từ

  cho là không quan trọng nên không chú ý đúng mức
  coi nhẹ đồng tiền
  Đồng nghĩa: coi thường
  Trái nghĩa: coi trọng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X