• Động từ

  xem thường, cho là không quan trọng nên không chú ý gì đến
  coi thường danh lợi
  tưởng dễ nên coi thường
  Đồng nghĩa: coi nhẹ, khinh, khinh thường
  Trái nghĩa: chú trọng, coi trọng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X