• Động từ

  cho là quan trọng nên hết sức quan tâm, chú ý đến
  coi trọng tình cảm
  Đồng nghĩa: chú trọng
  Trái nghĩa: coi nhẹ, coi thường, khinh rẻ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X