• Danh từ

  con do chính mình đẻ ra; phân biệt với con nuôI
  con nuôi cũng quý như con đẻ
  Đồng nghĩa: con ruột
  kết quả trực tiếp của một sự việc nào đó
  nghèo đói là con đẻ của sự dốt nát

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X