• Danh từ

  dải bông cuốn lại để kéo thành sợi
  xe con cúi
  kéo con cúi ra chỉ
  (Phương ngữ) cuộn rơm tết chặt, thường dùng để giữ lửa
  bện con cúi
  lửa phát ra từ con cúi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X