• Danh từ

    những người còn nhỏ tuổi, đặt trong quan hệ với cha anh của mình (nói khái quát)
    vì tương lai con em chúng ta

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X