• Danh từ

    vật nặng treo vào một điểm hoặc một trục cố định, dao động do tác dụng của trọng lực
    con lắc đồng hồ

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X