• Danh từ

  lần dâng lên hay rút xuống của mực nước triều ở cửa sông hay ven biển
  con nước lên
  con nước thuỷ triều

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X