• Danh từ

    (Khẩu ngữ) người nghiện thuốc phiện, ma tuý, nói chung (hàm ý coi thường)
    nó là một con nghiện

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X