• Danh từ

  (Từ cũ, Khẩu ngữ) con cái của gia đình dòng dõi, có nền nếp gia giáo
  tiểu thư ra dáng con nhà
  "Họ Vương tên gọi Hỉ đồng, Bút nghiên tay giỏi, nghi dung con nhà." (NĐM)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X