• Danh từ

    (Khẩu ngữ) con buôn chuyên làm việc mua đi bán lại bất cứ thứ hàng hoá gì để kiếm lãi.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X