• Danh từ

    con từ đứa thứ hai trở đi, nói về việc chửa đẻ; phân biệt với con so
    sinh con rạ

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X