• Danh từ

  đứa con cho là đầu thai trở đi trở lại nhiều lần do lần nào đẻ ra cũng không nuôi được, để đòi một cái nợ của kiếp trước, theo mê tín.
  đứa con gái nhỏ bé mà ranh mãnh, tinh quái (thường dùng làm tiếng chửi rủa, hoặc mắng yêu)
  khôn như con ranh
  con ranh, đi đâu mà giờ mới vác mặt về?

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X