• ví trường hợp một cá nhân xấu làm cho cả tập thể phải chịu mang tiếng xấu lây.
    Đồng nghĩa: con sâu bỏ rầu nồi canh

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X