• Danh từ

  (Từ cũ, Văn chương) tạo hoá (với ý trách móc, oán hận)
  "Cũng liều nhắm mắt đưa chân, Mà xem con Tạo xoay vần đến đâu!" (TKiều)
  Đồng nghĩa: hoá công, hoá nhi, hồng quân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X